Återlämning

Återlämning av bil

Beställ tid för återlämning
När ditt leasingavtal utlöper, så ska du boka in slutinspektion och återlämning av din leasingbil.

Boka din återlämning här

Hur återlämnar jag bilen?
Du bokar in dag och tid för din slutinspektion, samt dag, tid och återlämningsställe för själva återlämningen, inne på bokningssidan. Tänk på att återlämningen ska ske senast 2 vardagar efter själva inspektionen. När du valt dag och tid för inspektion, så visar bokningssidan automatiskt vilka 3 dagar som då är möjliga för själva återlämningen. Återlämning kan endast göras på de dagar som är tillgängliga på bokningssidan.

Hur görs inspektionen?
Slutinspektionen är virtuell, vilket innebär att den genomförs med hjälp av din smartphone. Du blir uppringd av en inspektör på avtalad tid och datum, och då inspektionen görs digitalt, via kameran på din smartphone, väljer du själv var du gör inspektionen. Inspektionen utförs alltid av en oberoende speciellt certifierad tredjepartsinspektör, som hjälper och vägleder dig genom hela förloppet. Slutrapporten med bilder från inspektionen blir sedan skickad till dig per mail, efter genomförd inspektion.

Var kan jag återlämna bilen?
Du väljer själv vilket av våra officiella återlämningsställen, du vill återlämna bilen till. Du kan se dina närmaste återlämningsställen inne på bokningssidan, genom att söka på stad eller postnummer.

Observera att om du vill återlämna bilen till en av de återförsäljare som är ett officiellt återlämningsställe, så måste du boka in och göra en slutinspektion, innan återlämningen. Återlämning utan inbokad inspektion kan endast göras till Billogistikanläggningarna i Malmö, Halmstad, Göteborg och Södertälje, inspektionen utförs i så fall i efterhand efter återlämningen. Vi rekommenderar dock alltid att man bokar in inspektion, även om man lämnar på en Billogistikanläggning.

Kan jag återlämna bilen i förtid?
Det är möjligt att återlämna din bil i förtid, men du är fortfarande bunden till att betala leasingavgift för hela avtalsperioden. Dock så slipper du att betala moms samt försäkring för de månader som du inte har bilen. Kontakta vår returavdelning på retur@kundteam.se om du funderar på att lämna din bil i förtid.

Kan jag köpa bilen?
Nej, du kan tyvärr inte köpa din privatleasade bil direkt av oss. Om du är intresserad av att köpa din leasingbil ska du prata med en Peugeot återförsäljare, då alla returnerade leasingbilar går på stängd auktion för enbart återförsäljare. Det kan då finnas en möjlighet för dig att avtala ett pris med återförsäljaren, som sedan kan bjuda på bilen på auktionen.

Får jag tillbaka pengar för ej utnyttjade mil?
Nej, enligt ditt leasingavtal får du tyvärr inte tillbaka pengar för de mil som du ej utnyttjat.

I vilket skick ska bilen återlämnas?
Bilen ska vara rengjord invändigt och utvändigt, samt ha en komplett ifylld servicebok där det framgår att bilen servats regelbundet. Det får inte lysa några servicelampor vid inspektion/återlämning, du kommer i sådant tillfälle bli debiterad en kostnad för överskriden service. Observera att servicelampan kan börja lysa innan det datum/milantal som står angivet som sista dag för ny service. Service är gratis och är en del av ditt leasingavtal, och vi rekommenderar alltid att du bokar in och gör din sista service innan du återlämnar bilen, och därmed undviker eventuella kostnader för överskriden service.

Ska jag åtgärda skador?
Alla eventuella skador ska vara reparerade och åtgärdade innan slutinspektionen och återlämnandet av din leasingbil, oavsett om skadan täcks av din försäkring eller ej. Du kan enbart använda din bilförsäkring för skador som du själv åtgärdat innan din återlämning, vilket betyder att alla eventuella försäkringsärenden måste vara lösta och avslutade innan du återlämnar din bil.

Måste jag besikta bilen?
Du behöver inte besikta bilen om du återlämnar bilen senast samma dag, som är den sista dagen för besiktning.

Ska vinterhjulen vara med vid återlämningen?
Om vinterhjulen ingår i ditt leasingavtal, ska de vara med i bilen vid återlämningen, men om du själv köpt till vinterhjul, så ska de inte skickas med. Bilen ska dock alltid återlämnas med de sommarhjul, som kom med bilen.

Jag hämtade min leasingbil mitt i en månad, varför står det att mitt avtal utlöper den siste i månaden?
Ett leasingavtal löper alltid över hela kalendermånader, så om du inte får din leasingbil den 1:a i en månad, startar din officiella leasingperiod först den 1:a i den nästkommande månaden. Det betyder att om du har ett avtal på 36 månader, och hämtar ut din bil mitt i en månad, så blir din totala leasingperiod 36 månader + de dagar som du har bilen den första månaden.

Vad gör jag om mitt avtal utlöper på en helg/helgdag?
Det är en bra idé att göra din bokning av inspektion och återlämning så tidigt som möjligt, särskilt om det är många helgdagar precis innan din återlämning. De flesta som återlämnar sin bil gör det i slutet av månaden, så om du gör din bokning i god tid, finns det större chans för att hitta just den dag och tid som passar dig bäst. Du har även möjlighet för att boka in inspektion och/eller återlämning under första veckan i månaden efter det att ditt leasingkontrakt utlöpt, utan att vi debiterar dig några extra avgifter. Observera dock, att det kan hända att bilen i så fall måste besiktas innan återlämning, se information under ”Måste jag besikta bilen?”.

Måste jag själv säga upp min bilförsäkring?
Om du har Peugeot Bilförsäkring genom ditt leasingavtal så följer den ditt avtal, och avslutas automatiskt när ditt leasingavtal utlöper. Om du använder en annan försäkring, så ska du själv kontakta ditt försäkringsbolag.