Referensränta

Utveckling i bas- / referensräntan STIBOR 3 mån, beräknad på ett månadsgenomsnitt.

Beräknad genomsnittsränta pr. månad

Genomsnittsräntan beräknas efter månadsskifte ut ifrån månadens dagligt (på bankdagar) fastställda ränta omräknad med 365/360.

 

april (2022) 0,11%
maj (2022) 0,47%
juni (2022) 0,67%
juli (2022) 1,14%
august (2022) 1,35%
september (2022) 1,66 %
oktober (2022) 1,81 %
november (2022) 2,28%
december (2022) 2,56%